Indywidualna opieka okołoprodowa

Indywidualna opieka okołoporodowa w Szpitalu Kieleckim

Szpital św. Aleksandra w ramach usług dodatkowych odpłatnie oferuje swoim Pacjentkom indywidualną opiekę położnej. Można więc wskazać położną z naszego Szpitala, z którą chciałabyś podpisać umowę na takie świadczenie. Najczęściej jest ona zawierana po 34 tygodniu ciąży i trwa aż do rozwiązania. Koszt takiej usługi to 600 zł.

Zalety opieki indywidualnej:

 • Poznanie położnej przed porodem zwiększa poczucie bezpieczeństwa
 • Położna na długo przed porodem poznaje preferencje i możliwości rodzącej
 • Pacjentka ma zapewnioną pełną dyspozycyjność położnej (również telefoniczną) przez cała dobę, siedem dni w tygodniu (uwzględniając dni świąteczne)
 • Pacjentka w każdej chwili może zwrócić się o pomoc oraz poradę
 • Położna jest z Pacjentką podczas porodu i 2 godziny po jego zakończeniu

Kontakt do położnych

 • Izabela Orłowska tel.: 571 203 332
 • Halina Wolniak  tel.: 503 483 117
 • Katarzyna Zawierucha tel.: 504 402 952
 • Mariola Pawłowicz tel.: 571 203 332

Szpital Kielecki św. Aleksandra w Kielcach oferuje odpłatny pobyt w sali jednoosobowej po porodzie.

 • Możliwość wykupienia pobytu w indywidualnej sali poporodowej uzależniona jest od aktualnej dostępności.
 • Płatność w dniu porodu.
 • Koszt 500 zł niezależny od liczby dni hospitalizacji w oddziale połogowym.