Indywidualna opieka okołoprodowa

Indywidualna opieka okołoporodowa w Szpitalu Kieleckim

Szpital św. Aleksandra w ramach usług dodatkowych odpłatnie oferuje swoim Pacjentkom indywidualną opiekę położnej. Można więc wskazać położną z naszego Szpitala, z którą chciałaby się podpisać umowę na takie świadczenie. Najczęściej jest ona zawierana po 34 tygodniu ciąży i trwa aż do rozwiązania. Koszt takiej usługi to 600 zł.

Zalety opieki indywidualnej:

  • Poznanie położnej przed porodem zwiększa poczucie bezpieczeństwa
  • Położna na długo przed porodem poznaje preferencje i możliwości rodzącej
  • Pacjentka ma zapewnioną pełną dyspozycyjność położnej (również telefoniczną) przez cała dobę, siedem dni w tygodniu (uwzględniając dni świąteczne)
  • Pacjentka w każdej chwili może zwrócić się o pomoc oraz poradę
  • Położna jest z Pacjentką podczas porodu i 2 godziny po jego zakończeniu

Kontakt

Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Szpitala Kieleckiego im. św. Aleksandra

Sekretariat: 41 34 17 830

Gabinet Ordynatora: 41 34 17 831

Pokój lekarski: 41 34 17 827

Pielęgniarka Ginekologia: 41 34 17 833

Pielęgniarka Położnictwo: 41 34 17 836